Çerez Politikası

Onex Courier Çerez Politikası

Çerez Aydınlatma Metni

Onex Courier (Şirket) olarak web sitemizi (www.onexourier.com) ziyaretiniz sırasında sizlere daha iyi bir deneyim sunmak için çerezler kullanmaktayız. Bu aydınlatma metni, ziyaretçilerimize çerez kullanım esaslarımız hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 5’inci maddesine göre başta temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine ve Kanun’da yer alan diğer işleme şartlarına dayanarak çerezleri işleriz.

 1. Çerez Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan küçük boyutlu ve kullanıcıları tanımlamaya yarayan veri dosyalarıdır. Çerezler göz atma bilgilerinizi kaydederek kullanıcı deneyimini iyileştirir. Çerezler sayesinde siteler oturumunuzu açık tutabilir, site tercihlerinizi hatırlayabilir ve size özel içerik sunabilir.

Çerezler yoluyla kimliğiniz veya kullanıcı bilgileriniz tespit edilemez.

Çerez türlerinden olan Birinci Taraf Çerezler, ziyaret edilen web sitesi tarafından oluşturulur ve sitenin, adres çubuğunda gösterilir. Üçüncü Taraf Çerezler ise diğer web siteleri tarafından oluşturulur. Bu siteler, ziyaret ettiğiniz web sayfasında gördüğünüz reklam veya resim gibi içeriğin bir kısmına sahiptir.

 1. Çerez Türleri
 • Zorunlu Çerezler: İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması için kullanımı zorunlu ve gerekli çerezlerdir.
 • Performans Çerezleri: internet sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını tespit etmek ve ziyaretçilerin hangi sayfalarda zaman geçirdiklerini görmek amacıyla kullanılır. Bu çerezler tamamen anonim bilgiler olup, kişisel bilgiler içermez.
 • İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme imkanları sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Ancak kişiselleştirilmiş ayarlarınız kaydedilmez.
 • Hedefleme Çerezleri: Bu çerezler, internet sitesi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaret sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini sağlar. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Bu çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, değiştirebilir veya kullanmaktan vazgeçebiliriz. Kullanılan çerezleri tarayıcı ayarlarınızdan öğrenebilir veya silebilirsiniz.

 1. Çerez Yönetimi

İnternet sitemize erişim sağladığınız cihaz üzerinde çerez tutulmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları üzerinden çerez kullanımını her zaman engelleyebilir, sınırlayabilir ve silebilirsiniz.

Çerez kullanımını önlemek istiyorsanız aşağıda belirtilen bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.

 

 1. Kişisel Veri sahibi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, www.onexourier.com adresinde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;

 • Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla İstoç Ticaret Merkezi 43.Ada No:57 Bağcılar-İstanbul adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da
 • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizle info@onexcourier.com adresine elektronik posta yoluyla

başvurularınızı iletebilirsiniz.